Personal Training houdt in dat er 100% focus is voor de fysieke doelen die jij voor ogen hebt.
Gedurende een training wordt je echter niet alleen fysiek sterker maar ook mentaal.
Tijdens de eerste training wordt middels een gesprek en fysieke testen het startpunt van jouw traject inzichtelijke gemaakt.

Tijdens de eerste 2 trainingen wordt door de trainer getoetst wat de belastbaarheid is van de fysieke fitheid van jouw lichaam. Aan de hand van het gesprek, de testen en metingen wordt een plan uiteengezet.

In termen van functional training, leert het lichaam in eerste instantie te werken op basis van het eigen lichaamsgewicht. Hierdoor wordt er een fundamentele basis gelegd. Hierna is het lichaam veel beter in staat elke vorm van training te kunnen uitvoeren.

Om resultaten te kunnen waarborgen voeren wij periodiek een verscheidenheid aan metingen uit. De eerste meting vindt plaats in week 6. Daarna vindt er na elke 4 weken een meting plaats (wanneer dit bijdraagt aan de toetsing van de reeds geformuleerde doelstelling).

Bij Personal Training is er 100% aandacht voor jou.
Dit zorgt ervoor dat de kans van slagen ook 100x groter is ten opzichte van bijvoorbeeld groepstrainingen. Natuurlijk zijn resultaten afhankelijk van jouw inzet en onze samenwerking tijdens de trainingen.
Een training dient waardevol te zijn. Er wordt gewerkt aan hetgeen van belang is om gestelde doelen te behalen.